Tembung Tembung Sing Dipilih Kanggo Nulis Geguritan Yaiku Tembung Tembung Kang – Ubah Bahasa Ubah Bahasa änrn Tutup Bahasa Menu English Español Português utsch (Pilihan) Bahasa Tingkat Lanjut () Keistimewaan Scribd Baca Gratis FAQ Bantuan Daftar

Korsel Sebelumnya Lewati Korsel Berikutnya Apa itu Scribd? eBuku Buku Audio Majalah Podcast Lembaran Musik Dokumenter (Terpilih) Nikmati Snapshots Kategori eBuku Tips Terlaris Editorial Semua eBuku Sastra Kontemporer Fiksi Sastra Agama & Spiritualitas Perbaikan Diri Paranormal, Gaib & Paranormal Romansa Sastra Sejarah Sains & Matematika Sejarah Alat Bantu Belajar & Persiapan Ujian Bisnis Bisnis Kecil & Pengusaha Temukan Semua Kategori Kategori Buku Audio Tips Penjual Terbaik Editorial Semua Buku Audio Misteri, Thriller & Kejahatan Misteri Thriller, Thriller & Kejahatan Misteri Misteri & Thriller Fiksi Ilmiah & Fantasi Dystopia Karir & Pertumbuhan Karir Kepemimpinan Biografi & Memoar Petualangan & Eksplorasi Sejarah Agama & Spiritualitas Inspiratif Zaman Baru & Spiritualitas Temukan Semua Kategori Kategori Majalah Tips Editorial Semua Majalah Berita Bisnis Berita Hiburan Berita Politik Teknologi Berita Keuangan & Manajemen Keuangan Keuangan Pribadi Karir & Pertumbuhan Kepemimpinan Pemasaran Perencanaan Strategis Olah Raga & Kenyamanan Hewan Peliharaan Olahraga & Aktivitas Video Game & Aktivitas Hiburan Makanan & Anggur Seni Rumah & Kebun Kerajinan & Hobi Temukan Semua Kategori Podcast Semua Podcast Kategori Agama & Kerohanian Berita Hiburan Berita Misteri, Thriller & Kejahatan Kejahatan Sejati Sejarah Politik Ilmu Sosial Semua Kategori Kategori Kategori Negara Jazz & Blues Populer Standar Film Drum & Perkusi Gitar, Bass dan Fret Senar Piano Vokal Woodwinds Tingkat Kesulitan Pemula Menengah Tingkat Lanjut Penemuan Menulis Kategori Makalah Akademik Templat Bisnis Pengajuan Pengadilan Semua Penulisan Olahraga & Hiburan Binaraga & Latihan Beban Tinju Seni Bela Diri Agama & Spiritualitas Kekristenan Juntum Zaman Baru & Spiritualitas Agama Buddha Islam Seni Musik Seni Pertunjukan Kesehatan Pikiran & Pikiran Penurunan Berat Badan Perbaikan Diri Teknologi & Teknologi Ilmu Politik Ilmu Politik

  Saldo Buku Kas Yang Lebih Kecil Daripada Jumlah Uang Tunai Yang Sebenarnya Disebut

Tembung Tembung Sing Dipilih Kanggo Nulis Geguritan Yaiku Tembung Tembung Kang

Si blekithiNadyan alit ringkihTansah Nengenake komunikasiGuyub rukun anggung n jagiEngga kwawa ngusung Boga Gung AluhurPakaryan abot bisa selesai

Kak Tolong Artiin Ini Donk Kalo Bisa Sekalian Jawabannya Heheheheh

1. Singh dikarepake si blekithi jroning geguritan ing dhuvur yaiku… a. Tavon B. Valang C. Kupu d. Semut 2. Watak sing diduweni semut aiki… a. Gayub Rukun b. Angara Murka c. Seneng Tukaran d. seneng adu-adu 3. Sing diutamakake ning semut nalikane isih urip aiki… a. Komunikator b. Badigasan C. monstrasi d. cecongkrahan 4. Watak semut sing kudu ditiru haiik anggone seneng… a. Tokaran b. memungsuhan c. Gotong Royong d. tukar padu

5. Menava niru watake semut, channel tandang memberi senajan ana pakarayan arbot…A. tambah abot b. lereng belang c. Tembakan Gampang d. tambah suwe 6. Tegese nashon “ringkih” jroning geguritan ing tbore haikyi… a. Rose Banget b. isih cilik c. kuwat banget d. kurang rosa 7. Puisi basa Jawa gagrag Anar (Pagi) kang ora kaiket ning paugeran (aturan) sing gumathok tetwe…a. cangkriman b. Geguriton C. Parikan D. Paribasan 8. Geguritan iku yen ing basa Indonesia disebut… a. Pantun b. Peribahasa c. puisi d. syair 9. Ngoshon-tembung sing kekei ngungi nulis geguritan haiky ngoshon-tembung kang… a. mentes lan mantesi b. Nadana Digunakake c. Angel Desertani d. ora tau digunakan 10. Nalika maca geguritan swarane kudune… a. Jalan Lirih b. Los Lan Banterc. lelucon Rada d. banter terus 11. Supaya bisa maca geguritan Kanthi kiik kudune… a. bisa ngarang b. pinter nembang c. ngarti pandarare d. paham isine

  Berikut Ini Salah Satu Penyebab Kekalahan Pasukan Makasar Menghadapi Voc Ialah

12. Jroning nulis geguritan sing diutamakake dhiksi. துதை dhiksi இக்கி Sing…a. penganggone wirama b. pangangen-angen c. penganggone gaya bahasa d. pamilihin nashon 13. rembugan tari wong loro utawa pakiri ngani sawenehing bab artinya … a. Pacilaton b. cangkriman c. Geguritan d. pidato 14. Unggah-unggah basa iku ana ing nggih iki, kajaba… a. Metode B. ngoko lugu c. Memasukkan metode d. ngoko alus 15. Salah siji kiadossing sing nyekuyung gemi kalasa energi haiik… a. membuat lampu pijar b. Membuat lampu LED c. avid mobil bendino d. nguripke tv terus

1. Apa Singh Diyarani Geguritan? 2. Structure tex pilihan tembung geguritan diarani…. 3. Struktur teks baris ing geguritan Uga desebut…. 4. Kumbulan larik ing geguritan kan thumata kanti harmonis diarani…. 5. Uni utawa swara ing gegurita iku kawangun saka …………………… lan ………………. 6. Teks pacelathon ing Bahasa Indonesia disebut …. 7. Ana pira paraga ing pacelathon iku? 8. Unggah-ugghahe basa iku ana ………, haiik ……………….. lan ……………… 9. Bocah marang wong tuwo dasobo basa ……………… 10. Basa krama Aluse Mangan Yaitu ……..

Pat 4 B Jawa Nopember 2022 Worksheet

Tembung kriya yaiku, geguritan kanggo ibu, geguritan yaiku, tembung geguritan, riko sing kanggo, mahesa riko sing kanggo mp3